Usługi

Oferta obejmuje usługi w zakresie:

 • wykopy różnego rodzaju (fundamenty, ogrodzenia, drenaże, kanalizace itd...)
 • wykopy pod oczka wodne, baseny, zbiorniki wodne, rowy melioracyjne
 • równanie, niwelacje i skarpowanie terenu,
 • usuwanie starych fundamentów, elementów betonowych a także korzeni drzew z ziemi,
 • załadunek ziemi i gruzu,
 • usługi pomocnicze przy budowie dróg, chodników,
 • załadunek i rozładunek widłami palet.
 • rozbiórki i wyburzenia,
 • kucie betonu i asfaltu
 • niwelacje terenu,
 • wymiana gruntu i podbudowy,
 • humusowanie, skarpowanie,
 • hałdowanie, karczowanie,
 • korytowanie podłoża,
 • przyłącza wodne i kanalizacyjne,
 • wyburzenia posadzek wewnątrz budynków
 • profilowanie terenów,
 • budowy dróg, nasypów,
 • zimowe utrzymanie dróg i placów,
 • transport materiałów sypkich,
 • roboty drogowe, chodniki
 • zabezpieczenie skarp i nasypów
 • przepusty drogowe
 • wykopy pod fundamenty
 • zagęszczanie gruntów
Gdzie pracujemy?